Kamu Gözetimi Uzmanları Derneği - Satış
  • Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar

Temmuz 2015 baskısı

16x23 cm. ebatlı, 70 gr. 1. hamur, sayfalar tek renk baskılı

133 sayfa, Sert  Kapak

ÖNSÖZ

    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kendisine verilen Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) yayımlama yetkisi çerçevesinde, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan uluslararası standartları referans alma stratejisini benimsemiştir. Bu tercih esasen ülkemizin Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecinin de bir gereği olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK) da aynen kabul görmüştür. Bununla birlikte, 26/12/2012 tarihli Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde TDS’ler, 660 sayılı KHK uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu kalite kontrol, denetim, etik ve eğitim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeler olarak tanımlanmıştır.

    Bu çerçevede KGK, IFAC ile yaptığı telif anlaşması çerçevesinde Uluslararası Kalite Kontrol Standardı 1 (ISQC 1) ve Bağımsız Denetim Standartlarının (ISA) 2013 yılı versiyonunun tercümesini tamamlayarak, TDS’lerin bir parçası olan Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS) ile Bağımsız Denetim Standartlarını (BDS) Resmi Gazete’de yayımlamış bulunmaktadır. Bununla birlikte, TTK uyarınca bağımsız denetimin, finansal tabloların bağımsız denetiminin yanı sıra yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun ve (riskin erken saptanması sistemi ve komitesi kurmak zorunda olan şirketlerde) riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin uygulamalarının denetimini de kapsadığı hükme bağlanmıştır.

    Bu kapsamda, BDS 700 ve BDS 705’e yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimine ilişkin eklemeler yapılmış ve Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesinin Uygulamalarının Denetimine İlişkin Esaslar yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Söz konusu Standartlar ve yürürlüğe konulan düzenlemeler bu kitapta toplanmış olup, başta AB olmak üzere dünyadaki pekçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bağımsız denetime tabi olan şirketlerin bağımsız denetiminde uygulanacaktır.

    Standartların tercüme süreci, IFAC tarafından yayımlanan “Standartların Çevrilmesi ve Çoğaltılmasına İlişkin Politika Rehberi”nde yer alan açıklamalar çerçevesinde KGK tarafından oluşturulan “Türkiye Denetim Standartlarının Oluşturulması Sürecine İlişkin İç Genelge”ye uygun olarak yürütülmüş ve bu kapsamda meslek mensupları, akademisyenler ve belirli alanları düzenlemek ve denetlemekle sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Gözden Geçirme Komitesi ve Çalışma ve Danışma Komisyonları ile Denetim Standartları Dairesinin titiz çalışmaları neticesinde tamamlanarak Kurul’a sunulmuş ve Kurul tarafından onaylanmıştır.

    Bu kitapta yer alan Esas ve Standartların her biri, 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe konmuş olup, Standartlara ilişkin Tebliğlerde yer verilen geçici madde uyarınca ilgili Standardın yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerinin, ilgili Standart hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Kurul üyeleri, Denetim Standartları Dairesi, Gözden Geçirme Komitesi ve Çalışma ve Danışma Komisyonları üyeleri ile Kamu Gözetimi Kurumu Uzmanları Derneğine, görüş ve katkıda bulunan ilgili tarafl ara ve emeği geçen herkese teşekkür eder ve kitabın ülkemiz ve bağımsız denetim camiası için faydalı olmasını temenni ederim.

Seyit Ahmet BAŞ

Başkan

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar

  • Ürün Kodu: KTP00003
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 13,89TL