Sevgi Kılıç Er 
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurum Görevi: