Ramazan Atabey 
Denetim Kurulu Üyesi
Kurum Görevi: