Mahmut Emre Yakut 
Denetim Kurulu Üyesi
Kurum Görevi: