Ercan Avul 
Denetim Kurulu Yedek Üye
Kurum Görevi: