Vizyon ve Misyon


Misyon

Dernek üyelerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak suretiyle mesleki ve etik değerlerin yerleşmesi doğrultusunda faaliyetlerde bulunarak, mesleki sorunların Çözümüne yardımcı olmayı; mesleğin yüksek kalitede, etkin ve kamu yararına yürütülmesine katkıda bulunmayı; üyelerimiz arasında maddi ve manevi dayanışmayı arttırmayı ve diğer sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ile işbirliği içinde, toplum yararına yönelik projelerde öncülük yapmayı şiar edinmiştir.

 

Vizyon

Üyelerimizin kişisel ve mesleki bilgi birikimlerinden güç alarak paydaşlarımızla sürekli etkileşim içinde olan ve bu tecrübeleri toplumun faydasına sunan; mesleğin sorunların çözüm odaklı yaklaşan; kamu yararına çalışan dernek olma hedefinde ilerleyen; etik ve mesleki ilkelere bağlı; kurumsallaşmasını tamamlamış; toplumda ve uluslararası alanda kendine yer edinmiş örnek gösterilecek bir organizasyon olmaktır.