Üyelik


Üyelik aidatlarını ödeyebileceğiniz hesap numaramız:

KAMU GÖZETİMİ KURUMU UZMANLARI DERNEĞİ 
Müşteri No: 23008703
Şube Kodu:0401-Emek
Hesap No: 16000076
IBAN No: TR28 0001 2009 4010 0016 0000 76 

Üyelik dilekçesi için tıklayınız.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 
Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulıınan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda Çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan meslek personeli, daire başkanı, başkan yardınıcısı ve başkan kadrolarında görev yapanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 
Derneğin şube sayısı ilçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Uyeliğe kabul ve i'ıyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en cok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
 

Üyelikten Çıkma

 
Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla. demekten çıkma hakkına sahiptir.
 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır: Uyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 

Üyelikten Çıkarılma


Madde 7- Üyeler, aşağıdaki sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikleri çıkarılabilir:
 
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
 
2-Verilen görevlerden surekli kaçınmak,
 
3-Yazılı ikazlara rağmen uyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 
4-Dernek organlarınca verilen kararlara ııymamak,
 
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar; Üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.