Muhasebe ve Denetim Dünyası Yıl:2 - Sayı:4 - Ocak&Mart 2017


 
Yıl:2 - Sayı:4 - Ocak & Mart 2017
ISSN: 2458-8032
Yayın Periyodu: Üç ayda bir yayınlanır
 
 
Künye
Editörün Notu
Bu Sayıyı İndir

 


YENİ DENETİM RAPORLAMASI
Aziz DOĞAN – Kurul Üyesi

Önceki denetim raporunun esas amacı, finansal tablolarla ilgili denetçi görüşünün açık olarak ifade edilmesi ve söz konusu görüşün dayanağının açıklanmasıydı. Denetim raporlarının, finansal tablo kullanıcılarına denetim ve denetim süreçleri hakkında önemli bilgilerin iletilmesi açısından etkin olmadığı genel olarak kabul edilmiştir....

 

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN TÜRK VERGİ MEVZUATI VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Ali KIRIT – Uzman Yrd.

İşletmeler faaliyetlerini devam ettirebilmek için fona ihtiyaç duyarlar. Bu fonların temininde özsermayelerini ve yabancı kaynaklarını kullanırlar. Yabancı kaynaklar; kredi kurum ve kuruluşlarından, para ve sermaye piyasalarından sağlanmaktadır. Bu kaynakların işletmeye; faiz, kur farkı ve vade farkı gibi ek maliyetleri olmaktadır. Buna borçlanma maliyetleri denir. Bu maliyetlerin, doğru, güvenilir, anlaşılır ve...

 

BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE İŞLETİM SİSTEMİ, VERİTABANI VE AĞ DENETİMLERİNİN İNCELENMESİ
Batuhan AYAN - Uzman Yrd.

Bilgi teknolojileri ve iletişim alanındaki gelişmeler ve bilgi toplumuna geçiş sürecindeki gereklilikler kamu ve özel sektör kuruluşlarının faaliyetlerini düne göre daha fazla bilgi teknolojileri üzerinden yürütmelerini sağlamaktadır. Faaliyetlerini büyük ölçüde bilgi teknolojilerine dayalı olarak gerçekleştiren kuruluşlar, bilgi teknolojileri kullanımından kaynaklanan riskleri değerlendirmelidir....

 

ÜLKELERDEKİ DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ OTORİTELERİN VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ FAALİYETİNDEKİ YERİ VE KATKILARI
Mustafa Faruk KOCA – Uzman Yrd.

Bağımsız denetim faaliyetinin konusunu oluşturan finansal tablo verilerinin oluşturulması, işlenmesi, iletilmesi ve saklanmasında bilgi sistemleri kaynakları ve faaliyetleri önemli etkiye sahiptir. Bilgi sistemleri yapısının temel iş süreçlerine ve finansal raporlamaya nüfuz etmesiyle birlikte bu yapının doğruluğuna yönelik güvence ihtiyacı ortaya çıkmaktadır....

 

VERİ HAREKETİ İŞLEM SİSTEMİ İLE FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ
Osman TURAN – Uzman Yrd.

Günümüzde gerek özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler gerekse kamu sektöründe faaliyet gösteren kamu kurumları hemen hemen bütün iş süreçlerini gerçekleştirirken bilgi sistemleri altyapısı kullanmaktadırlar. Bilgi Teknolojileri kullanımının getirdiği çok sayıda avantajın yanında sistemlerin kurulumunda veya kullanımında ortaya çıkan hatalar ile birlikte kullanıcı kaynaklı bilinçli-bilinçsiz hatalarda meydana gelebilmektedir....