Muhasebe ve Denetim Dünyası Yıl:1 - Sayı:1 - Nisan&Haziran 2016


 
Yıl:1 - Sayı:1 - Nisan & Haziran 2016
ISSN: 2458-8032
Yayın Periyodu: Üç ayda bir yayınlanır
 
 
Künye
Editörün Notu
Bu Sayıyı İndir

 


BAĞIMSIZ DENETİMDE ZORUNLU ROTASYON
Aziz DOĞAN – Kurul Üyesi

Denetçi bağımsızlığı finansal raporlamaya güven açısından son derece önemlidir. Ancak, en son Enron ve WorldCom gibi şirketlerin denetiminde hataların tespit edilememesi, finansal raporlamanın güvenilirliğine ciddi olarak zarar vermiştir....

 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS/TFRS UYGULAMA KAPSAMINDA OLMAYAN İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
Murat YÜNLÜ – Daire Başkanı

Kamu Gözetimi Kurumunun (KGK) 26/08/2014 tarih, 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararıyla ülkemizde bağımsız denetim ile TMS/TFRS’lerin uygulama kapsamı ayrıştırılmıştır. Ardından TMS uygulamayan ancak bağımsız denetime tabi işletmelerin finansal tablolarında doğru...

 

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINDA ŞEFFAFLIK RAPORLARI
Alpaslan DEMİRKAN – Kamu Gözetimi Kurumu Uzmanı

Bu çalışmada, KAYİK denetimi yapan bağımsız denetim kuruluşlarının şeffaflık raporları Kurumsal yönetim ve kurumsal yönetimin bir ilkesi olan şeffaflık çerçevesinde değerlendirilmiştir.Ayrıca şeffaflık raporları ile ilgili literatür araştırılarak dünyadaki kamu otoritelerinin mevzuatları irdelenmiş ve Türkiye’de şeffaflık...

 

RİSK ODAKLI DENETİM
Ayşegül ACAR – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

Toplumların gelişmesi, yaşamın karmaşıklaşması bireylerin doğrudan güvenilir bilgi elde etmesini zorlaştırmıştır. Bu sistem bireylerin dolaylı yoldan elde edilen bilgiye güven duymaları gerekliliğini; söz konusu gereklilik ise denetim olgusunu ortaya çıkarmıştır...

 

İŞLETMELERDEKİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN VE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DENETİMDEKİ ÖNEMİ
Zehra Esma AKGÜL - Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

İşletme dünyasında yer alan ve dünya piyasalarına yön veren dev işletmeler başta olmak üzere, tüm işletmeler farklı sermaye gruplarına hizmet etmekle, farklı ölçeğe ve farklı mali tablolara sahip olmakla birlikte, esasında her birinde ortak olan tek şey “kontrol” ve “denetim” kavramlarıdır...

 

TÜRKİYE’DE BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ VE KAMU GÖZETİMİ KURUMU’NUN BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİNDE ÜSTLENDİĞİ MİSYON
Erkan MERAL - Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

Günümüzde gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler, iş süreçlerini gerçekleştirirken bilgi sistemleri altyapısı kullanmaktadırlar. Böylece finansal denetime konu olan finansal tabloların oluşturulmasında bilgi sistemler...

 

TMS/TFRS KAPSAMINDA HİSSE BAŞINA KAZANCIN HESAPLANMASINDAKİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Fatih SELÇUK – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların hisse senetlerine ilişkin almış oldukları yatırım kararlarında kullandıkları çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Hisse başına kazanç oranı, bu yöntemlerin en önemlilerinden biridir. Bu oran, orijinali IASB tarafından yayınlanan ve ülkemiz mevzuatında...

 

TFRS-3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDININ YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HÜKÜMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
M. Salim YETGİN – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

Birleşme, iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek, yeni bir işletme oluşturması veya bir ya da daha fazla işletmenin kontrolünün, diğer bir işletme tarafından ele geçirilmesi yahut iki veya daha fazla işletmenin çıkarlarının birleştirilmesi olarak ifade edilmektedir...


FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARI AÇISINDAN GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESİ
Uğur KAYA – Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd.

Dünyada yaşanan küreselleşme işletmelerin finansal bilgilerinin karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak, ortak bir finansal raporlama standartlarının uygulanmasına yönelik gelişmeleri beraberinde getirmiştir. “Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu” tarafından yayınlanan finansal raporlama standartları birçok ülkede uygulanmaktadır...