Mesleki Eğitim


Kurumumuz eğitim programlarının ilk aşaması, yeni işe başlayan personelin iş hayatına uyumunun kolaylaştırılması, Kurum kültürünün ve amaçlarının tanıtılması, güven ve aidiyet duygusu yaratılması, iş ortamına alışması ve çevresine uyum sağlaması amacıyla uygulanan oryantasyon programlarıdır.
 
Aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili asgari bilgileri içeren temel eğitim programları; yeni atanan meslek personelinin görevlerine ilişkin yeterli bilgi ve beceriyi kazanabilmeleri amacıyla gerekli görülen konularda planlanan hazırlayıcı eğitim programları ile bu programlarda teorik olarak edinilen kurumsal bilgilerin uygulamaya konulması ve işleyişin öğretilmesi amacını taşıyan refakat çalışmaları, personelin meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini sağlamaya yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programlarıdır.
 
Kurumumuzda, personelin bilgi, beceri, davranış ve mevzuat konularında yetiştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda planlanan hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra moral ve motivasyonlarının artırılması, beşeri ve toplumsal ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ile görev ve sorumluluklarına yönelik teşebbüs güçlerinin artırılması amacını taşıyan kişisel gelişim eğitimleri de düzenlenmektedir.
 
Bu eğitimler, konularında uzman Kurumumuz üst yöneticileri, Kurum dışından ve özellikle üniversitelerden eğitimciler ya da danışmanlık şirketi eğitimcileri tarafından verilebilmektedir.