Hakkımızda


Başbakanlıkla ilişkili, idari özerkliğe sahip bir Üst Kurul olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kamu Gözetimi alanında uluslararası gelişmelerin gereği olarak yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur.

Görevlerini yürütmek üzere uzman ve uzman yardımcıları istihdam edilmiş olup akabinde Derneğimiz, kurum meslek personelimizce Kamu Gözetimi Kurumu Uzmanları Derneği adı altında tüzüğümüzde belirtilen amaçları yerine getirmek için 26.05.2014 tarihinde kurulmuştur.

Ayrıca Derneğimizin bünyesinde ticari işletmemiz kurulmuş olup işletmemizce Türkiye Denetim Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları hakkında kitap basımı faaliyetlerine başlanmıştır.